Niet verzekerde zorg:
O.a. alle werkgerelateerde problematiek, relatieproblemen en aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën vallen niet onder de basis GGZ en worden niet vergoed. Dit geldt ook voor mindfulness en hypnosetechnieken als behandelmethodiek. 

Deze consulten worden als een niet verzekerd basiszorg consult geboekt. Hiervoor wordt een tarief van 114 euro per 45 minuten gerekend. U krijgt de factuur thuis en dient zelf zorg te dragen voor de betaling.

Voor trainingen en coachingstrajecten geldt het tarief van 114 euro, echter dit is BTW-belast met 21%.

 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ? De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Eigen risico: Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.  

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering? Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Check uw polisvoorwaarden voor de juiste informatie.

 

Als u meer gesprekken nodig heeft: Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen. Voor een nieuw product heeft u akkoord van uw huisarts nodig en dus een nieuwe verwijzing.

 

Wie betaalt de rekening? U krijgt zelf de factuur per mail of per post thuisgestuurd. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. De facturering van de behandeling wordt achteraf gedaan, dus als de behandeling is afgerond, of na 365 dagen. 

  

Contractvrij

de Praktijk voor Medische Psychologie werkt volledig contractvrij, dit betekent dat er geen contracten zijn afgesloten zijn met de zorgverzekeraars.

 

Voor een eventuele vergoeding van de kosten is het van belang om goed uw polisvoorwaarden te checken. Er is een groot verschil tussen een in natura polis en een restitutie polis. Bij de eerste vorm bent u in principe gebonden aan de zorg die uw zorgverzekeraar inkoopt. Als u dan bij mij in behandeling zou willen (en ik heb geen contract met uw zorgverzekering) betekent dit dat de kosten van een product gedeeltelijk vergoed gaan worden.

Heeft u gekozen voor een restitutiepolis dan bepaalt u zelf naar welke zorgverlener u wilt gaan, ongeacht of ze contracten met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten. De vergoeding van de geboden zorg bij een niet gecontracteerde zorgverlener ligt dan ook hoger bij een restitutiepolis dan bij een in natura polis. Check te allen tijde wel de polisvoorwaarden!

 

De kosten kunnen mogelijk deels worden vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar. Alle cliënten ontvangen de factuur zelf en kunnen deze indienen bij de zorgverzekeraar. De eventuele vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Cliënten dienen zelf contact op te nemen met zorgverzekeraar voor de juiste informatie over de eigen situatie. In het geval van vereniging van een behandeltraject is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf uit te zoeken of zijn/haar verzekeraar voorwaarden stelt inzake de vergoeding van de kosten om door te kunnen aan met behandeling.

 

In alle gevallen geldt dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de betaling van de verschuldigde therapiekosten.