De praktijk voor Medische Psychologie biedt de volgende zorgproducten: Basis GGZ kort, middel, intensief, chronisch en een onvolledig behandeltraject.

Deze zorgproducten onderscheiden zich van elkaar door de behandelduur. Wanneer de klachten zwaarder zijn zal dus ook een langer zorgproduct nodig zijn dan bij lichtere klachten.

Van een onvolledig behandeltraject is sprake wanneer er na de intake niet voldaan wordt aan een diagnose of wanneer de problematiek te zwaar blijkt te zijn voor een zorgproduct binnen de Basis GGZ. Ook komt het voor dat een cliënt na 1-2 sessies zelf besluit niet door te willen gaan met de behandeling, ook dat wordt dan gezien als een onvolledig behandeltraject.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald elk jaar opnieuw de tarieven voor deze zorgproducten.Ieder van deze zorgproducten kent een vaste vergoeding. De maximum tarieven voor 2021 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Het hangt af van de zwaarte van de zorgvraag en het aantal behandelminuten via welk zorgproduct een behandeltraject wordt gedeclareerd.

 

 

Zorgproduct

Basis GGZ kort
Basis GGZ middel
Basis GGZ intensief
Basis GGZ chronisch
Onvolledig behandeltraject

Maximale tijd

300 minuten
500 minuten
750 minuten
750 minuten
120 minuten

Tarief

522,13
€ 885,01
€ 1434,96
€ 1380,49
€ 228,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kunt u bij de Praktijk voor Medische Psychologie met alle psychische problemen terecht, echter niet alles wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hier kunt u lezen op welke manier u voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking kunt komen. Indien u zich aanvullend heeft verzekerd kan het zijn dat u vergoeding kunt krijgen voor de probleemgebieden genoemd bij de niet verzekerde zorg. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid van onverzekerde zorg en coaching. Van onverzekerde zorg is sprake wanneer er wel een diagnose is, maar deze niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Hiervoor wordt een tarief van 114 euro per sessie van 45 minuten  gehanteerd. Van coaching is sprake wanneer er geen sprake is van een diagnose, maar u toch graag hulp wilt. Hiervoor wordt eveneens een tarief van 114 euro per sessie van 45 minuten gehanteerd. Dit tarief is echter belast met 21% BTW.

 

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van tevoren afmelden. Anders wordt 114 euro in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw ziekenkostenverzekeraar.

 

De behandeling van de meeste klachten wordt (deels) vergoed door de verzekering. Uitzonderingen hierop zijn onder andere specifieke fobieën, aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Kijkt u hiervoor goed uw polisvoorwaarden na. Het verplicht eigen risico is in 2021 vastgesteld op 385 euro.

 

Een cliënt wordt op basis van de ernst van de problematiek ingedeeld in een behandel product. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de kosten is er een verwijsbrief van de huisarts nodig met daarin vermeld een vermoeden van een DSM stoornis.

Er wordt pas gefactureerd wanneer het behandelproduct is afgesloten.

 

 

Voor 2022 wordt de vergoeding anders geregeld, namelijk via het Zorgprestatiemodel.

 

 

De Praktijk voor Medische Psychologie werkt volledig contractvrij. 

De kosten worden mogelijk deels vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar. Alle cliënten ontvangen de factuur zelf en kunnen deze zelf indienen bij de zorgverzekeraar. De vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden.

Cliënten dienen zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor de juiste informatie over de eigen situatie.

In het geval van verlenging van een behandeltraject is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf uit te zoeken of zijn/haar zorgverzekeraar voorwaarden stelt inzake de vergoeding van de kosten om door te kunnen gaan met de behandeling.

 

 

In alle gevallen geldt dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de betaling van de verschuldigde therapiekosten.

 

Verwijsbrief

Om in aanmerking te komen voor vergoedingen dient er een verwijsbrief van uw huisarts te zijn. Deze moet gedateerd zijn voor het eerste contact. Ook moet in deze verwijsbrief de persoonlijke AGB-code van uw huisarts staan en dat er een vermoeden is van een DSM-5 stoornis. Ten slotte moet vermeld staan dat u verwezen wordt voor een traject binnen de Basis GGZ.

 

In de praktijk is een kwaliteitsstatuut aanwezig.