Sinds 2014 is er een nieuw stelsel in de GGZ. Daarmee is de GGZ zorg onderverdeelt in de POH GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een nieuwe wijziging doorgevoerd, namelijk de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Verwijzingen en de administratieve afhandeling van jeugdzorg gaat echter per 1 januari 2015 via de gemeenten.

In grote lijnen wordt een cliënt op basis van de volgende criteria behandeld:

Huisarts + POH: klachten buiten de DSM classificatie

  1. Basis GGZ: lichte en matige, niet complexe stoornissen
  2. Gespecialiseerde GGZ: complexere en/of meer risicovolle stoornissen

 Producten en tarieven
In de Basis GGZ wordt gebruikt gemaakt van de volgende te declareren zorgproducten:

  1. Basis GGZ Kort
  2. Basis GGZ Middel
  3. Basis GGZ Intensief
  4. Basis GGZ Chronisch
  5. Onvolledig behandeltraject
  6. Onverzekerd behandelproduct (OVP)

Deze zorgproducten onderscheiden zich van elkaar door de behandelduur. Wanneer de klachten zwaarder zijn zal dus ook een langer zorgproduct nodig zijn dan bij lichtere klachten.

Van een onvolledig behandeltraject is sprake wanneer, bijvoorbeeld na de intakefase , blijkt dat er niet voldaan wordt aan een diagnose of wanneer de problematiek te zwaar blijkt voor een zorgproduct binnen de basis GGZ. Ook kan een cliënt na het intake gesprek besluiten niet verder te willen gaan met een traject In dat geval wordt het intakegesprek gefactureerd als een onvolledig behandeltraject.

Ieder van deze zorgproducten kent een vaste vergoeding. De maximum tarieven voor 2020 zijn door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Het hangt af van de zwaarte van de zorgvraag en het aantal behandelminuten via welk zorgproduct een behandeltraject wordt gedeclareerd.

Prestatie Omschrijving
Maximale duur
 Tarief in euro's

Basis GGZ Kort (BK)

Lichte DSM stoornissen 300 min 503,47
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen 500 min 853,38
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 750 min 1383,65
Basis GGZ Chronisch (BC) Chronische stabiele stoornissen 750 min 1330,98
Onvolledig behandeltraject    Geen DSM stoornis, cliënt stopt met de behandeling na max 120 minuten, cliënt profiel is te zwaar voor de GB GGZ.         120 min 219,78

 OVP                              Niet verzekerd basiszorg consult                                                                                                          45 min              110,00    

Uiteraard kunt u bij de Praktijk voor Medische Psychologie met alle psychische problemen terecht, echter niet alles wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hier kunt u lezen op welke manier u voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking kunt komen. Indien u zich aanvullend heeft verzekerd kan het zijn dat u vergoeding kunt krijgen voor de probleemgebieden genoemd bij de niet verzekerde zorg. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. 

Een cliënt wordt op basis van de ernst van de problematiek ingedeeld in een behandel product. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de kosten is er een verwijsbrief van de huisarts nodig met daarin vermeld een vermoeden van een DSM stoornis. Er wordt pas gefactureerd wanneer het behandel product is afgesloten. De praktijk voor Medische Psychologie werkt volledig contractvrij.

De kosten kunnen mogelijk deels worden vergoed door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekeraar. Alle cliënten ontvangen de factuur zelf en kunnen deze indienen bij de zorgverzekeraar. De eventuele vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Cliënten dienen zelf contact op te nemen met zorgverzekeraar voor de juiste informatie over de eigen situatie. In het geval van vereniging van een behandeltraject is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf uit te zoeken of zijn/haar verzekeraar voorwaarden stelt inzake de vergoeding van de kosten om door te kunnen aan met behandeling.

In alle gevallen geldt dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de betaling van de verschuldigde therapiekosten.