Tinnitus

 

Ongeveer één op de drie volwassenen hoort wel eens een piep, een ruis of een ander geluid dat anderen niet horen.

Soms is het een echt geluid van bijvoorbeeld een bloedvat, meestal is het geen echt geluid al klinkt het wel zo. Dit noemen we tinnitus.

 

De meeste mensen hebben geen of weinig last van dit geluid en in veel gevallen gaat het vanzelf weer weg. De reden dat dit gebeurt is dat de hersenen ‘begrijpen’ dat het geluid niet belangrijk is en er geen aandacht aan besteden. Het geluid gaat dan steeds meer naar de achtergrond tot het niet meer opvalt. Dat is te vergelijken met het geluid van een tikkende klok, of het geluid van een voorbijrijdende trein. De meeste mensen die zo’n klok hebben of langs het spoor wonen horen die geluiden op een gegeven moment niet meer. Het geluid blijft natuurlijk hetzelfde, maar het roept geen reactie meer op.

 

Helaas werkt dit ‘wegfilteren’ niet bij iedereen en niet altijd. Sommige mensen blijven last houden van een tikkende klok, een druppende kraan, voorbijrijdende treinen of overvliegende vliegtuigen. De mate van last verschilt van persoon tot persoon. Zo is het ook bij tinnitus. Sommige mensen houden last van het geluid en die last varieert enorm. Helaas gaan de verhalen die je er over hoort of leest vaak over de mensen die er heel veel last van hebben, al is dat maar een relatief kleine groep.

 

Als de tinnitus een probleem is, dan is het zaak te proberen het wegfilteren van geluiden te veranderen. In de meeste gevallen lukt het om daarmee de last behoorlijk te verminderen. Hoeveel vermindering er mogelijk is hangt van veel factoren af en is vaak lastig te voorspellen. Echte genezing van tinnitus bestaat nog niet, maar soms lukt het om de last zo ver terug te dringen dat de tinnitus geen beperking meer oplevert.

 

Behandeling 

 

Bij de behandeling van tinnitus wordt dus geprobeerd de filtering van geluiden te veranderen. Daarbij is het belangrijk eerst te begrijpen waardoor de filtering verstoord is. Vaak gaat het om een combinatie van factoren die samen teveel druk zetten op de filtering. Soms is er een gebeurtenis die de klachten lijkt te hebben veroorzaakt, maar in de meeste gevallen is dat enkel ‘de druppel die de emmer heeft doen overlopen’.

 

Factoren die een rol kunnen spelen zijn:

 

·       Mentale belasting     Veel druk of drukte in je leven kan ervoor zorgen dat er maar weinig tijd en ruimte in de hersenen over is                                           voor het luisteren. Dan komt er druk op de filtering om niets te missen.

·       Ongerustheid           Piekeren en je zorgen maken veroorzaken ook drukte in het hoofd met hetzelfde effect als mentale                                                  belasting.

·       Slaapproblemen       Vooral in combinatie met de andere factoren zorgt dit ervoor dat de filters geen rust krijgen en zich niet                                            kunnen herstellen.

·       Gehoorverlies          Ook dit kan er voor zorgen dat er teveel inspanning geleverd moet worden voor het luisteren. Vooral het                                            horen/begrijpen van de belangrijke geluiden temidden van stoorgeluid zet druk op de filtering.

 

Als de verschillende factoren samen in kaart zijn gebracht gaan we kijken hoe ze aangepakt kunnen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende technieken.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een klachtgerichte therapie. CGT richt zich op het veranderen van gedachten en gedragspatronen die niet functioneel zijn en de emotionele problemen in stand houden.

 

Mindfulness

Mindfulness gaat over leven met aandacht in het hier en nu. U leert bewust op te merken in plaats van voorbij te gaan en te leven op de automatische piloot. Met mindfulness leeft u intenser en bewuster. Hierdoor merkt u stressprikkels eerder op en heeft u de keuze om met gedachtenpatronen die niet behulpzaam zijn anders om te gaan. 

 

ACT

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een therapievorm die mensen leert zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn. ACT helpt mensen op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden.

 

EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen veel impact hebben op uw leven. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een psychologische, kortdurende behandeling, die ingezet kan worden als u klachten blijft houden van een ingrijpende gebeurtenis.

  

Werkwijze  

 

In de behandeling vind ik het belangrijk zoveel mogelijk op uw klachten en hulpvraag af te stemmen. Daarbij ga ik op een praktische, actieve manier te werk waarbij de focus ligt op het hier en nu. De behandeling bestaat uit de intakefase en de behandelfase.

De intakefase bestaat uit een of twee gesprekken en het afnemen en bespreken van enkele vragenlijsten.

Op basis hiervan maak ik samen met u een behandelplan met hierin een voorstel van therapie en een inschatting van de duur van de behandeling.

 

De behandelsessies duren 45 minuten en starten meestal in een frequentie van eenmaal per twee weken. Soms kan het zijn dat we eenmaal per week afspreken.

Bij EMDR worden regelmatig dubbele sessies gepland (90 minuten).

 

Tussen de sessies door wordt van u verwacht dat u huiswerkopdrachten maakt.

Gemiddeld zijn 8-10 sessies voldoende om de klachten te laten verminderen en/of weer zelf verder te kunnen.

Ook online behandelingen zijn mogelijk.