De meest behandelde klachten in de praktijk zijn:

 

 • spanningsklachten
 • burn-out
 • spanningshoofdpijn en migraine
 • chronische buik- en rugpijn
 • slaapproblemen
 • angst voor ernstige ziekten
 • depressie
 • (sociale) angst
 • paniekstoornis
 • agorafobie
 • post-traumatische stressstoornis
 • eetstoornis
 • rouw en verliesverwerking
 • partner- en relatieproblematiek
 • zingevingsproblematiek
 • begeleiding van oncologiepatiënten
 • tinnitus- en hyperacusis klachten

De therapeut baseert zich op (cognitief) gedragstherapeutische behandeltechnieken.

Daarnaast kan EMDR, ACT, mindfulness en hypnotherapie ingezet worden. Tevens wordt er gebruik gemaakt van aanvullende vragenlijsten.

 

De praktijk biedt kortdurende behandelingen binnen de generalistische basis GGZ. Dit houdt in dat de behandelingen maximaal uit 10-12 gesprekken bestaan

 

Ook online behandelingen, counseling en coachingstrajecten zijn mogelijk. De praktijk richt zich hoofdzakelijk op de doelgroep adolescenten en volwassenen.

 

 

Inmiddels is het Tinnitus Expertise Netwerk Twente (TENT)opgericht waaraan ik deelneem. U kunt uitvoerige informatie over deze aandoening vinden op de site: www.Tentwente.nl